skip to content

Lures

Chunksj
Fishbites Chunks

Price: NZD 21.99
Stock:
Flavour:

STRIPS YELLOWj
Fishbites Strips Yellow

Price: NZD 17.99
Stock:
Flavour:

STRIPS ORANGEj
Fishbites Strips Orange

Price: NZD 17.99
Stock:
Flavour:

STRIPS PINKj
Fishbites Strips Pink

Price: NZD 17.99
Stock:
Flavour:

CHARTREUSEj
Fishbites EZ-Squid Chartreuse

Price: NZD 17.99
Stock:

PINKj
Fishbites EZ-Squid Pink

Price: NZD 17.99
Stock:

FLESHj
Fishbites EZ-Squid Flesh

Price: NZD 17.99
Stock:

YELLOWj
Fishbites EZ- Shrimp Yellow

Price: NZD 17.99
Stock:

ORANGEj
Fishbites EZ- Shrimp Orange

Price: NZD 17.99
Stock:

CHARTREUSEj
Fishbites EZ- Shrimp Chartreuse

Price: NZD 17.99
Stock:

PINKj
Fishbites EZ- Shrimp Pink

Price: NZD 17.99
Stock:

 

Product